Privacybeleid

Deze website is eigendom van Gezinsbond vzw.
Contactgegevens
Gezinsbond vzw Troonstraat 125 1050 Brussel Tel. 02-507.89.11 e-mail websites.afdelingen@gezinsbond.be
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Privacybeleid

Gezinsbond vzw is begaan met uw privacy en neemt de nodige voorzorgen om uw gegevens te beveiligen tegen misbruik. Daarom doen we al het mogelijke om uw privacy te respecteren. Verwerking van persoonsgegevens In het kader van zijn dienstverlening legt Gezinsbond vzw gegevens vast (naam, woonplaats en adres, telefoonnummer en e-mailadres van de leden van uw gezin alsook gebruikersinfo over producten, diensten of activiteiten die door Gezinsbond vzw worden aangeboden en werden gebruikt door u of uw gezin). Persoonsgegevens die Gezinsbond vzw bekomt via e-mail, www.gezinsbond.be en afdelingswebsites, (online) registratie- en wedstrijd formulieren, gebruik van de Gezinsbond-lidkaart, reguliere post, sociale media, apps, telefoon of fax, kunnen worden opgenomen in de databanken van Gezinsbond vzw. Gezinsbond vzw gebruikt deze gegevens om u op de hoogte te brengen van (nieuwe) producten en diensten van Gezinsbond vzw. Opgeslagen gegevens kunnen worden gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover Gezinsbond vzw beschikt. Deze gegevens worden niet overgemaakt aan derden met uitzondering van de partners van de Gezinsbond vzw aan wie deze gegevens kunnen overgemaakt worden in het kader van onze dienstverlening en de geboden ledenvoordelen.

De meeste informatie op deze site is beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Toch is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor doeleinden die eigen zijn aan de dienstverlening en de ledenvoordelen van Gezinsbond vzw. U kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing-doeleinden. Daartoe richt u zich tot Gezinsbond vzw, Troonstraat 125, 1050 Brussel of ledendienst@gezinsbond.be of tel. 02-507.88.88. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Gezinsbond vzw, Troonstraat 125, 1050 Brussel, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen deze gegevens te corrigeren, aan te vullen of niet verder te gebruiken. U kan zelf uw gegevens te allen tijde raadplegen, aanvullen en wijzigen via mijn.gezinsbond.be.
Gezinsbond vzw verzamelt noch gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid. Tenzij Gezinsbond vzw op voorhand uw toestemming hiervoor heeft verkregen.
Op www.gezinsbond.be en de afdelingswebsites zijn links opgenomen naar andere website. Gezinsbond vzw is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de desbetreffende websites.

Gezinsbond vzw behoudt het recht om zijn privacybeleid te wijzigen. Op deze webpagina vindt u altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Cookiebeleid

Gezinsbond vzw gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van zijn websites beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren.  U kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken.  Indien u onze websites verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen  en de link 'verdergaan' aanklikt gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt.  Raadpleeg onderstaand ons cookiebeleid voor meer informatie over het gebruik van cookies en de mogelijkheid om de cookies op elk moment te blokkeren.

1. Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.
Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller, en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

2. Cookiebeleid Gezinsbond

Gezinsbond vzw maakt gebruik van volgende cookies:

1.    Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.  Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen of te reageren. Ook wanneer u met uw persoonlijke account wenst aan te melden op één van de websites van Gezinsbond zijn deze cookies noodzakelijk om op een veilige manier uw identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot uw persoonlijke informatie.  Indien u deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

2.    Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en  aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.  Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden  of bijhouden.

3.    Analytische cookies

We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten.  Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn.

4.    Embedded content

Gezinsbond vzw wijst soms door naar andere sites via een aanklikbare link. Tijdens het bezoeken van deze externe sites kunnen eventueel ook cookies worden aangemaakt.  Voor meer informatie over de aanmaak van cookies op zulke sites raadt Gezinsbond vzw u aan om het privacybeleid van deze sites te controleren. 

3. Beheer van cookies

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://cookieverwijderen.nl/artikelen/cookiesverwijderen
U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

 

CORONA-PROOF-2de HANDSBEURS

!!!! BELANGRIJK!!!!! VOLLEDIG LEZEN AUB!!!!

Gezinsbond Ternat organiseert…

Tweedehandsbeurs winterkleding en speelgoedbeurs

Zaterdag 10 oktober 2020

WAAR? Eetzaal St-Jozef instituut, Statiestraat 37, 1740 Ternat

(met goedkeuring van gemeentebestuur Ternat)

De tweedehandsbeurs winterkleding en de speelgoedbeurs zullen dit jaar iets anders verlopen door de Corona-crisis.

Het draaiboek van Gezinsbond Nationaal werd toegepast en het gemeentebestuur van Ternat gaf zijn goedkeuring hiervoor.

Enkel bij het naleven van de volgende afspraken, die strikt zullen toegepast en gecontroleerd worden, kan dit evenement doorgaan.

We rekenen dan ook op alle deelnemers om de nodige aandacht te schenken aan deze afspraken en deze toe te passen.

De bestuursleden van de Gezinsbond zullen de ganse dag controle doen op het effectief naleven van de maatregelen, de gemeente- en politiediensten zijn op de hoogte van het evenement.

Corona verantwoordelijke:

Oliva De Vidts, oliva.de.vidts@telenet.be, GSM 0477/35.59.11

Elke vraag over de organisatie van dit evenement kan bij Oliva gesteld worden.

De algemene Coronamaatregelen gelden overal: verplicht dragen van mondmasker, afstand van 1,5 meter bewaren en ontsmetten van handen met handgel waar dit gevraagd wordt.

U volgt het verplichte parcours dat duidelijk zal afgebakend worden met nadars en rood/wit lint.

Er worden bij de kledingbeurs geen kinderen toegelaten, noch bij het binnenbrengen van kleding, noch bij de verkoop zelf.

Verkoop van de lijsten: Zaterdag 26/9/2020 tussen 10 en 11uur: (beperkt tot 50 lijsten)

Waar? In de hall van het gemeentehuis van Ternat, Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat.

Hoe? Er wordt maar één persoon tegelijk binnen gelaten, de anderen wachten op veilige afstand op het Gemeenteplein, het dragen van een mondmasker en het gebruik van handgel bij het binnen komen zijn verplicht. Hou je lidkaart van de Gezinsbond bij de hand, niet leden kunnen hun naam en adres noteren op een invulformulier. 1 lijst per persoon.

Breng gepast geld mee. Gratis gezinsbondleden van 1740 Ternat, 4 euro voor leden van buiten onze eigen afdeling, 8 euro voor niet-leden

Binnen brengen van kledij/meubels:

Zaterdag 10/10/2020 tussen 9 en 11 uur

Waar? Binnen komen via de klassieke toegangsdeur van de eetzaal van de school, verlaten van de zaal langs de andere kant, u volgt het aangeduide traject.

Hoe? Het dragen van een mondmasker en het gebruik van handgel zijn bij het binnenkomen verplicht. U komt alleen zonder kinderen en dient zich bij een bestuurslid te registreren vooraleer de zaal te betreden, deze persoon zal ook aangeven wanneer u binnen mag gaan. De afstand van 1,5 meter wordt bij het wachten gerespecteerd.

U overhandigt uw lijst aan één van de bestuursleden, samen overloopt u de lijst waar- bij u zelf de kledij uit de mand/doos/tas neemt en op een tafel legt.

Noteer duidelijk uw volgnummer op de mand/doos/tas, na de controle van de lijst verlaat u de zaal via de deur aan de andere kant van de zaal. Hier kan u uw mand/doos/tas achter laten, ze worden opnieuw gebruikt om niet verkochte kleding in op te bergen.

Start 2de handsbeurs:

Zaterdag 10/10/2020 tussen 13 en 16 uur:

Waar? Om jullie nog veiliger te bedienen starten we een uurtje vroeger. Binnenkomen via de klassieke toegangsdeur van de eetzaal van de school, verlaten van de zaal langs de andere kant, u volgt het aangeduide traject.

Hoe? Het dragen van een mondmasker en het gebruik van handgel zijn bij het binnenkomen verplicht. Ook in de zaal zal u regelmatig uw handen kunnen ontsmetten. U komt alleen, maximum met 2 en zonder kinderen. U dient zich bij het binnenkomen te registreren, invulformulieren zijn ter beschikking. Leden van de Gezinsbond dienen enkel hun lidnummer door te geven. Het bestuurslid aan de ingang zal ook aangeven wanneer u binnen mag gaan. De afstand van 1,5 meter wordt bij het wachten gerespecteerd.

Kopers mogen enkel lege draagtassen mee binnen nemen om gekochte kledij weg te bergen.

We werken met bubbels van max. 2 personen, alleen komen mag natuurlijk ook. Per half uur worden maar 10 bubbels binnen gelaten (op deze manier kunnen maximum 20 kopers aanwezig zijn in de zaal). U begeeft zich naar de tafels met de kledingmaten waar u interesse voor hebt, u beschikt maximum over een half uur op uw aankopen uit te voeren.

Er zullen steeds bestuursleden van de Gezinsbond rond lopen in de zaal om alles in goede banen te leiden en de bezoekers te wijzen op de corona maatregelen.

Als er bubbels de zaal verlaten hebben, kunnen volgende kopers binnen gelaten worden, dit zal strikt gehanteerd worden en door een bestuurslid in goede banen geleid worden.

Enkel bij een concrete vraag kan toegang tot het toilet verleend worden.

Betaling? U begeeft zich naar de kassa die zich aan de uitgang van de zaal zal bevinden. De afrekening gebeurt zoveel mogelijk contactloos of via een app van een bank.

!!!!Hou rekening met wachttijden, we raden aan om mogelijk wat later in de namiddag te komen!!!

Speelgoedbeurs: Zaterdag 10/10/2020 tussen 13 en 16 uur

Waar? Enkel onder het afdak buiten en op de speelplaats kan de speelgoedbeurs doorgaan, NIET IN DE GANG VAN DE SCHOOL, ook bij slecht weer komt niemand binnen. U bepaalt zelf of u bij slecht weer deelneemt aan de speelgoedbeurs.

Hoe? Vanaf 12u30 kan men zijn speelgoed beginnen uit te stallen. Onder het afdak bakenen we zones af van 10 m2, op de speelplaats kan u zelf een eigen partytent opzetten of gebruikt u de kofferzone van de auto om speelgoed uit te stallen. Er wordt in de mate van het mogelijke een parcours aangeduid zodat het kruisen van bezoekers zoveel mogelijk wordt vermeden.

De algemene Corona-maatregelen blijven van toepassing: afstand bewaren, verplicht mondmaskers dragen en het voorzien van handgel.

U ziet dat we alle voorzorgsmaatregelen in acht genomen hebben. Het zal heel wat inspanningen vragen om dit tot een goed einde te brengen. We hopen dus van harte op jullie medewerking.

Mvg

Bestuur Gezinsbond Ternat

 

Zin om te helpen?

Sofie vertelt over de vrijwilligers van de Gezinsbond. Over hun talenten, hun activiteiten, hun plezier en hun gedrevenheid.